top of page

קשתות במכביה

התנועה העולמית מכבי, הינה תנועת הספורט היהודית הגדולה והוותיקה בעולם, הפועלת במעל 5 יבשות ו-60 מדינות. מטרותיה הן חיזוקו של העם היהודי כגוף לאומי, תוך הדגשת מרכזיותה של ישראל בחיי העם היהודי ודאגה להמשכיותן וחיזוקן של קהילות יהודיות ברחבי העולם. אחת מפעולות השיא של 'מכבי תנועה עולמית' הינה 'המכביה', אירוע הספורט ה-3 בגודלו בעולם, שמתקיים כל 4 שנים בישראל ושהוא אירוע הספורט היהודי הגדול ביותר בעולם. המכביה מביאה יחד ספורטאים יהודיים מכל העולם לאירוע אחד המשלב ציונות וספורט.

תחילת דרכה של ענף הקשתות במשחקי המכביה היה בניסיון להצטרף למשחקי המכביה ה-18, ניסיון אשר לצערנו כשל. משהשתנתה הנהלת איגוד הקשתות הועלתה שוב הבקשה לאפשר לענף הקשתות להשתתף במכביה ה-19 בשנת 2013. הבקשה נדונה בהנהלת מכבי רק לאחר שאלה מצקין איתרה ומצאה חמש נבחרות פוטנציאליות, כולל שמות של קשתים שהתחייבו להגיע, ורק אז הוחלט שענף הקשתות יהיה חלק מהתחרות.

ההכנות לקחו כשנה וזו היתה "תחרות הקשתות הבינלאומית הגדולה ביותר והמוצלחת ביותר בישראל מאז ימי בר כוכבא!" (ציטוט של איתן תגר) , בעקבות הצלחה זאת הענף זכה להכלל גם במכביה 2017, מכביה מוצלחת מאין שכמותה. לצערנו, ולמרות שהקשתות הייתה בתוכניה של המשחקים של שנת 2022 (לאחר הדחייה בעקבות הקורונה), הקשתות במשחקים אלו בוטלה לאחר שהתחילה המלחמה באוקראינה ועקב השפעתה על חלק לא מבוטל מהמשלחות קשתות למשחקים ועקב העדרות כמה משלחות אחרות עקב הגבלות הקורונה. הקשתות מיועדת לחזור במתכונת גדולה ואיכותית מאי פעם למשחקי 2025!

 

תחרויות ענף הקשתות במכביה מתפרסות על 5 ימים. תוכנית התחרות כוללת יומיים של אימונים שלאחרן מתקיימות שתי תחרויות בזו אחר זו – תחרות לטווחים קצרים (18 מ') ותחרות לטווחים ארוכים (50 מ' ו–70 מ').

 

בתחרות ב-2013 השתתפו 20 קשתים מ-8 מדינות ועוד 32 קשתים מישראל.

ב-2017 השתתפו 20 קשתים מ-8 מדינות ו-19 קשתים מישראל.

המדינות ששלחו נציגים היו אוקראינה, קובה, צ'כיה, ספרד, מקסיקו, ארגנטינה, ארה"ב, צרפת, אוסטרליה וטורקיה.

כאיגוד שהשתתף לראשונה במכביה לא היתה מערכת מדריכה ותומכת בהליך הקשר עם פוטנציאל ספורטאים יהודים מהענף, בקהילות היהודיות השונות בעולם. ביצוע הגירוי וההזמנה לתחרות שבוצע ע"י גורמי איגוד הקשתות ישירות מול ספורטאי היעד סבל מחוסר תקשורת עם המוקדים של מכבי במדינות עצמן, כאשר היו מקרים שבקשות קשתים להרשם למשחקי המכביה נענו שאין ענף קשתות במכביה מנציגות מכבי במדינה שלהם. לצערנו, הנתק גרם גם לאבדן של משלחות גדולות שרצו להגיע למשחקים אך לא הגיעו בסוף. חשוב לדעת שההשתתפות במכביה היא יקרה כאשר חלק מהספורטאים מצליחים לגייס תרומות שעוזרות להם להשתתף. חלק מהמשתתפים מקווים שנציגות מכבי המקומית תשתתף במימון התחרות, וכשזה לא קורה הם מבטלים את השתתפות. 

תחרות הקשתות במכביה היא מערכי הליבה של איגוד הקשתות בישראל אשר רואה חשיבות עצומה בקיומה במשחקי המכביה ה-22 בשנת 2025. על מנת לקבל פרטים נוספים על התחרות ניתן ליצור קשר ישירות עם נציגת האיגוד לנושא זה, הגב' אלה מצקין, בכתובת:

maccabiah@archery.org.il

bottom of page