top of page

מרכז הספורט לנכים איל"ן רמת גן ("ספיבק")

רוקח 123, רמת גן

לוגו אילן מרכז הספורט לנכים

כללי

מרכז הספורט לנכים איל"ן רמת גן ("ספיבק") מציע לילדים, בני נוער ומבוגרים החל מגילאי 10 עם מוגבלויות פיזיות מגוון פעילויות ספורט, שיקום, פנאי,  נופש וספורט תחרותי.

אימונים

אימוני הקשתות מתקיימים במקביל לתכניות הילדים והנוער ותוכנית הבוגרים:

  • תוכנית ילדים ונוער ימי א' ו-ד': 15:00-18:00.

  • תוכנית בוגרים        ימי ב' ו-ה': 17:00-19:00.

הערות

חברי המרכז משולבים בפעילויות הספורט השונות ומבחינת הקשתות עוברים את שלבי האימון בתכנית חיצים ונוצות של איגוד הקשתות הישראלי. כמו כן משתתפים חברי המרכז בתחרויות ארציות המאורגנות על ידי מועדוני הקשתות ברחבי הארץ בחסות איגוד הקשתות.

איל"ן מרכז ספורט לנגכים ברמת גן, מספק את הציוד הבסיסי למתחילים, אין צורך לקנות ציוד בשלבים הראשונים. לבעלי מוטיבציה של הגעה למשחקים הפאראלימפים תנתן תמיכה מקצועית בהתאם לקלסיפיקציה.

יצירת קשר

ליצירת קשר ופרטים נוספים ניתן לפנות:

תוכנית ילדים ונוער: אתי זלנינגר מזכירת התוכנית 03-7750215 

מייל: Yladim@iscd.com

תוכנית בוגרים: טל רם-054-4696348

מייל: Bogrim@iscd.com

אתר המועדון:   www.iscd.com

bottom of page