top of page

נוהל יציאה לחו"ל עם ציוד אישי

יציאה לחו"ל עם ציוד הקשתות האישי היתה מאז ומתמיד בעיה שהטרידה קשתים רבים. חסרונו של נוהל מסודר להצהרה על הציוד שאיתו אנו יוצאים וסרובם העיקש של נציגי המכס לבצע בדיקה של הציוד ולחתום על טפסי ההצהרה, הפכו את היציאה לסוג של הימור בתקווה שהכל יהיה בסדר בחזרה לארץ.

לצערינו, למרות הרצון הטוב לקיים את דרישות החוק ולהצהיר על הציוד, ארעו מספר מקרים שבהם דברים השתבשו וציודם של קשתים "נתפס" על-ידי נציגי המכס והם נדרשו לעבור תהליך ארוך ומייגע לשחרור הציוד. כתוצאה מכך ולמניעת הישנות של מקרים כאלו, יצר האיגוד קשר עם רשויות המכס בנמל התעופה בן-גוריון והגיע איתם להסכמה על נוהל מסודר ליציאה וחזרה עם ציוד הקשתות האישי, מבלי שנדרש לקחת על עצמינו את הסיכון לתפיסתו.

להלן הנוהל שסוכם עם נציגי המכס:

1. על קשת שיוצא לחו"ל למלא את טופס ההצהרה המצורף ולחתום עליו. את הטופס החתום יש לשלוח אל הכתובת israa.inforeq@gmail.com. הטופס שיתקבל יבדק על-ידי הנהלת האיגוד ולאחר אימות הפרטים יועבר אל המכס בנתב"ג. הצהרה זו היא כרטיס הכניסה שלכם להסדר שהושג עם המכס לצורך יציאה עם ציוד לחו"ל ועליכם להעביר אותה בהקדם האפשרי.

2. על הקשת להדפיס את המסמך ולהביא אותו איתו לבדיקת המכס בשדה התעופה.

על הקשת לתעד ולצלם את כל ציוד הקשתות שאיתו הוא עומד לצאת לחו"ל ולרכז את התעוד במסמך.

על המסמך לכלול:

  • פרטים מזהים של הקשת - שם מלא כתובת מגורים ומספר דרכון.

  • צילומים של כל הפריטים ותיאור מילולי של כל פריט מצולם, שיכלול את פרטי היצרן, דגם, כמות יוצאת, וכו׳.

 

3. על הקשת למלא טופס "הצהרת נוסע על יצוא זמני של חפצים נלווים" (טופס מ"ב 86) ולהביא אותו איתו לבדיקת המכס בשדה התעופה.

4. כאשר הקשת מתייצב בשדה התעופה, לפני שהוא מתייצב לבצע את הרישום לטיסה (Check-in) עליו להתייצב בעמדת המכס שבקומת אולם מקבלי הפנים (משמאל לרחבת מקבלי הפנים), שם עליו להציג את המסמכים הנדרשים (תעוד הציוד וטופס מ"ב 86) בפני בודק המכס ולעבור תהליך אימות וחתימה על שניהם.

5. לאחר השלמת התהליך יקבל הקשת את המסמכים שנחתמו על-ידי בודק המכס לידיו ומחובתו לשאת אותם בצמוד לציוד שיוצא עימו.

 

כאשר הקשת חוזר מחו"ל, עליו לוודא כי כל המסמכים והטופס החתום נמצאים ברשותו וזמינים להצגה במידה ידרש לכך על-ידי בודקי המכס.

שימו לב:

  • יש להקפיד לתעד כל פריט ציוד שיוצא את הארץ. במידה והציוד יעצר לצורך בדיקה, עבור כל פריט שלא תועד ולא יהיה ניתן להוכיח כי יצא את הארץ ידרש הקשת לשלם את כל המיסים, ההטלים והקנסות החלים על הפריטים שנתפסו בחוק.

  • כל ציוד חדש שאינו מופיע בסט הצילומים שאושר, ניתן יהיה להוספה לרשימת הציוד בכפוף להצגת אישור תשלום מיסים ו/או חשבונית רכישה בישראל.

קבצים להורדה

טופס הצהרת נוסע על יצוא זמני של חפצים נלווים (טופס מ"ב 86)

טופס הצהרת קשת

קבצים להורדה (מכס ליציא)
bottom of page