top of page

חברי וחברות איגוד הקשתות

תודה על הרשמתכם לעונת הפעילות 2023/24!

ענף הקשתות נמצא בתנופה גדולה בישראל ובעולם ואנחנו גאים בקשתים ובקשתיות הישראלים.

אנו מאחלים לכם הנאה מהירי בקשת, על כל גווניה. 
האיגוד מבקש להיות בית עבור כל סוגי הקשתות והתחרויות כמו גם עבור הקשתות העממית הלא תחרותית.
נשמח לשמוע בקשות ורעיונות.
מוזמנים להיות בקשר.

bottom of page